مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

فروشگاه اینترنتی محصولات آوه ماگ ماگ ( لیوان طرح دار ) | طرح اوراق وجود

فروشگاه :

فروشگاه اینترنتی / محصولات آوه/ ماگ ( لیوان طرح دار ) | طرح اوراق وجود/

فروشگاه :

ماگ با طرح بهاری و شعری از جناب خیام

از آمدن بهار و از رفتن دی
اوراق وجود ما همی گردد طی
می خور! مخور اندوه که فرمود حکیم
غم های جهان چو زهر و تریاقش می

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.