مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

فروشگاه اینترنتی محصولات آوه ماگ ماگ ( لیوان طرح دار ) | جمال جانان

فروشگاه :

فروشگاه اینترنتی / محصولات آوه/ ماگ ( لیوان طرح دار ) | جمال جانان/

فروشگاه :

ماگ با شعری از حضرت حافظ و کالیگرافی ایرانی ( سیاه مشق نستعلیق )

 

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم
یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد

هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است
دردا که این معما شرح و بیان ندارد

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن
ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.