مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

از ناشران محترمی که نسخه دیجیتال آثارشان منتشر شده ، دعوت به عمل می آید تا با آپلود آثار خود در این سامانه ،ما را همراهی و مخاطبان ما را نیز بهره مند سازند.
اولویت ما انتشار آثاری است که فرهنگ ساز ، روشمند و ارائه دهند پیشنهاداتی برای زندگی در شرایط بهتر باشد.

برای آپلود آثار خود به موارد ذیل نیز توجه نمایید:
1- رویکرد فرهنگی در محتوای اثر برای ما مهمترین اولویت است.
2- حجم فایل ارسالی حد اکثر 10 مگابایت باشد.
3- چکیده محتوای اثر که در توضیحات درج می شود ،در انتخاب مخاطب بسیار تاثیر گذار است.
4- در صورت تمایل به فروش نسخه چاپی کتاب در فروشگاه مجله و فروشگاه اینترنتی وبلایت ، گزینه مربوط را انتخاب نمایید.

آپلود تصویر مجوز کتاب
فروش نسخه چاپی
آپلود فایل کتاب
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.