مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

الگوی مصرف و مدیریت آب و فاضلاب ، بحرانی است...

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

847

ویدئوهای الگوی مصرف و مدیریت آب و فاضلاب ، بحرانی است... صداهای الگوی مصرف و مدیریت آب و فاضلاب ، بحرانی است... تصاویر الگوی مصرف و مدیریت آب و فاضلاب ، بحرانی است...

آمار ها می گوید: در یکی از استان های کوچک کشور،بطور میانگین هر فرد در یک روز، 200 لیتر آب مصرف میکند!! از این 200 لیتر، 4 تا 5 لیتر مصرف شرب دارد؛ و به دلیل نداشتن زیرساخت های مورد نیاز آب و فاضلاب کشور، همه 200 لیتر آب مصرفی باید تا استاندارد مصرف شرب تصفیه شود!!

آمار ها می گوید: در یکی از استان های کوچک کشور،بطور میانگین هر فرد در یک روز، 200 لیتر آب مصرف میکند!!
از این 200 لیتر،  4 تا 5 لیتر مصرف شرب دارد؛
و به دلیل نداشتن زیرساخت های مورد نیاز آب و فاضلاب کشور،
همه 200 لیتر آب مصرفی باید تا استاندارد مصرف شرب تصفیه شود!!

درصورتی که میتوان آب شرب را از سایر مصارف جدا کرد

و هزینه کمتری بابت تصفیه آب پرداخت ؛
جالب تر اینجاست که به ازای هر فرد 500 هزار تومان سرمایه‌گذاری گذاری جهت سیستم تصفیه آب لازم است!!!!
در سایر کشورا ، آب شرب را به صورت بسته‌بندی به مردم می فروشند
در این نوع مصرف اگر باکتری زدایی با اشعه یو وی انجام بشود،  مشکلی برای سلامتی هم نخواهد داشت
ظاهرا شش کشور در دنیا آب شربشان با بقیه مصارف یکیست
حتی در سوریه هم لوله کشی آب شرب جداست و در هرآشپزخانه یک شیر آب شرب وجود دارد
آمارهای ترسناک می گویند: در ایران هفتاد درصد آب بدلیل لوله کشی غلط هدر میرود؛
سی درصد آب شرب و هفتاد درصد آب کشاورزی ،قبل از رسیدن به مصرف کننده هدر میرود


پ ن: در گذشته،  آب ریخته شده از دست وضو گیرندگان را که فضلیتی پیدا میکرد،
پای درختان و گیاهان می ریختند و به آن فاضلاب می گفتند!!!!

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.