مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

مهارت گفتگو در عصر دیجیتال

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

956

ویدئوهای مهارت گفتگو در عصر دیجیتال صداهای مهارت گفتگو در عصر دیجیتال تصاویر مهارت گفتگو در عصر دیجیتال

پنجاه یا صد سال پیش ، سرعت و شتاب زندگی به اندازه حالا نبود خانواده ها زندگی می کردند، کار می کردند و آرامش در خورد و خواب ها بیشتر بود . لازم نبود اعضای یک خانه ، خروس خوان بزنند از خانه بیرون ؛ مرد برود این سرِ شهر زن برود آن سرش.

پنجاه یا صد سال پیش ، سرعت و شتاب زندگی به اندازه حالا نبود
خانواده ها زندگی می کردند، کار می کردند و
آرامش در خورد و خواب ها بیشتر بود .
لازم نبود اعضای یک خانه ، خروس خوان بزنند از خانه بیرون ؛
مرد برود این سرِ شهر
زن برود آن سرش.
بچه ها هم ویلان و سیلان این مهد و آن مهد شوند.
پنجاه یا صد سال پیش ، توقع ها این همه نبود اما تا دلت بخواد فرصت بود که به هم می دادیم برای گفتگوی بیشتر.
ما آدم های مهمان در این صد ساله جدید ، نوآوری های الکترونیک و دیجیتال را جایگزین انواع ارتباط های قبلی کرده ایم .
 رایانه ها، تلفن های همراه و پیامک های ارسالی ، جایگزین مکالمه شخصی رو در رو شده اند .
فرهنگ ما ممکن است از لحاظ سرعت و کارآیی فناورانه ، پیشرفت چشمگیر داشته باشد اما در صمیمیت و توانایی وصل شدن
به قلب دیگران ، متحمل خسارات فراوان شده ایم.
نه فقط اینجا که در سرزمین های دور و نزدیک هم وضعیت کمابیش همین است
تمرین می کنند دورهم ، مهارت گفتگوی بهتر و بیشتر را.
بین کارشناسان روح و جان بر سر «گفتگو کردن » توافق است که یکی از مهارت های خانواده سالم همین گفتگوست  در کنار  خندیدن ،
صرف شام با اعضای خانواده و برای هم زمان گذاشتن.
گفتگوی خانوادگی در میان انواع دیگر آن  از همه مهمتر و راهبردی تر است .
گفتگوی خانوادگی ، احساس هویت را تقویت می کند در محیطی که هرجایش را جستجو کنی ، عشق ، پذیرش و تعلق سر ریز می
کند . بوته سلامت ذهن و عاطفه کودکان در آن رشد می کند و قد می کشد . بچه هایی که حس تعلق به ریشه های خود را دارند در

بزرگسالی مشکلات کمتری تجربه می کنند. از بالا و پایین شدن روزگار کمتر آسیب می بینند و کمتر درد می کشد . تجربه می گوید فقدان
هویت خانوادگی یکی از دلایل اصلی مشکلات جوانان عصر حاضر است مثل رو آوردن به  اعتیاد ، پورنوگرافی و در نتیجه  
انحطاط اجتماعی ...
حس تعلق ، نیازی نیرومند است . اگر به جایی ، به گروهی نداشته باشی ، حس تعلق تو را به هرجایی که خلا آن را پر کنی خواهد کشید .  
مطالعات نشان می دهد که اگر کودکان و نوجوانان احساس تعلق به مادر ، پدر ، خواهر و برادر خود نداشته باشند آن را در جاهای دیگری با آدمهای دیگری که اغلب مناسب نیستند جستجو می کنند. فرصت گفتگوی آزاد در خانواده هدیه ای از سوی خدا است .
خداوند ، توانایی گفتگو را برای صمیمیت ما ایجاد کرده  و مکالمه چسب است برای اتصال  میان روح و قلب ما .
آدمها می خواهند بدانند از آنچه در درون دیگری در جریان است و گفتگو مسیری است برای شناخت عمیق از هم .
وقتی گفتگویی را شروع می کنیم ؛ در می زنیم به خانه جان هم .
ما در روز چقدر با هم حرف می زنیم ؟
شاید نیم ساعت .
امروز جایی می خوندم  یه خانواده سالم باید حداقل دو ساعت در شبانه روز گفت و گو کنند
برای رشد فکری و خلاقیت
برای اعتماد به نفس بیشتر
استرس کمتر
حس بهتر
گفتگو تنها جابه جایی واژه ها نیست
به چشمانم نگاه کن
با من حرف بزن...

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.