مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

خرج عقل

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1286

ویدئوهای خرج عقل صداهای خرج عقل تصاویر خرج عقل

حسادت ها اذیت ها بدگویی ها غیبت ها و سختی های زندگی کارِ خانه ، بچه داری و ... خانم ها را اذیت می کند به مجرد اینکه شوهر به خانه می آید ؛


حسادت ها
اذیت ها
بدگویی ها
غیبت ها  و سختی های زندگی
کارِ خانه ، بچه داری و ...
خانم ها را اذیت می کند
به مجرد اینکه شوهر به خانه می آید ؛
مثل اینکه فرشته ی نجات از آسمان نازل شده برایش
این محیط می شود بهشت
 البته خب شرایطی  دارد ، زحماتی دارد
عقل یک خرده ای هم می خواهد
هم زن باید عقل به خرج دهد ، هم مرد

 
کتاب خانواده
نشر صهبا

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.