مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

عروسی باشکوه

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1381

ویدئوهای عروسی باشکوه صداهای عروسی باشکوه تصاویر عروسی باشکوه

یک کارت عروسی از یک دختر خانمی دستم آمد از بس جذب این کارت شدم کارتش را با خودم آوردم قم. یکی از افراد محترم تبریز دخترش را عروس میکند بعد در کارت عروسیش می نویسد که:

یک کارت عروسی از یک دختر خانمی دستم آمد
از بس جذب این کارت شدم کارتش را با خودم آوردم قم.
یکی از افراد محترم تبریز دخترش را عروس میکند
بعد در کارت عروسیش می نویسد که:


باسمه تعالی

دوشیزه فلانی و آقای فلانی به ازدواج هم در آوردند
بنا داشتیم جشن با شکوهی بگیریم شما را هم دعوت کنیم اما
تصمیم گرفتیم بودجه جشن را بدهیم به یک خواهر و برادر و آنها هم ازدواج کنند.
بنابراین جشنی نداریم کارت را فرستادیم که بدانید ما عروس شدیم.

این کارت کارت اطلاع بود که بدانید که ازدواج شد گرچه از دیدارتان محرومم ولی امیداورام این عمل انقلابی اسلامی را بپذیرید.
و اگر یک سال تشریفات ازدواج در ایران کم بشود
دختر و پسری بی زن و بی شوهر نمی مانند
و اگر یک سال پولهایی که در ساختمانها خرج دکور سازی می شود کم بشود
کسی بی خانه در ایران نمی ماند


به نقل از حجه الاسلام قرائتی

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.