مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

کلاس تقویتی | درس پنجم | افق دید

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

861

وبلایت
ویدئوهای  کلاس تقویتی | درس پنجم | افق دید صداهای  کلاس تقویتی | درس پنجم | افق دید تصاویر  کلاس تقویتی | درس پنجم | افق دید

کلاس تقویتی ؛ دوشنبه ها و پنجشنبه های هر هفته

دوشنبه سوم دیماه 97 و کلاس تقویتی امشب
این پستمون با قبلیا از لحاظ موقعیت ثوغولجیشی یکم فرق داره

باور بفرمایید 7 صبح بود
هوا سرد بود
نه دست یاری میکرد
نه لنز
ولی بهرحال کم و زیادش رو بر ما ببخشایید

تو این کلاس تقویتی در مورد افق دیدی که آدما برا خودشن در نظر میگیرن صحبت کردیم

و در انتها براتون صحنه دلخراش فرود یک کنگفو کار از ستیغ نود درجه یک کوه بسیار بلند رو گذاشتیم، باشد تا عبرتی شود برای دیگران

در این پست با سه ویدئو در خدمتتون هستیم.
با کلاس تقویتی باشید
کلاس تقویتی دوشنبه ها و پنجشنبه های هر هفته
 

متن و اجرا : مجتبی شیخ علی

sheikhali.ir
با انتشار این ویدئو ها مارو همراهی کنید😊🌸

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.