مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

استحکام درون

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1472

ویدئوهای استحکام درون صداهای استحکام درون تصاویر استحکام درون

هرچند از نظر جثه خیلی کوچکند اما خیلی شبیه ما زندگی می کنند وقتی یکی از آنها می میرد ، روی زمین نمی ماند ؛ دفنش می کنند هر از چندی دور هم می نشینند و گپ می زنند

هرچند از نظر جثه خیلی کوچکند اما خیلی شبیه ما زندگی می کنند
وقتی یکی از آنها می میرد ، روی زمین نمی ماند ؛  دفنش می کنند
هر از چندی  دور هم  می نشینند  و گپ می زنند
کارها را بین خودشان تقسیم می کنند
سلسله مراتب  دارند ؛ مدیر ، سرپرست ، سرکارگر ، کارگر ...
بازار هم دارند ؛ با انواع کالاها
بین هم مبادله می کنند
مورچه ها خیلی کوچکند
امّا ...

برای دفاع از لانه خود  از هیچ دشمنی  نمی ترسند ؛ هرچقدر هم که بزرگ باشد
چون با همند
با حس تعاون و همکاری ؛
خانه هایی ساخته اند از درون محکم و مقاوم
آسیب های بیرونی ، بر آن کارگر نمی شود.
قدرت مورچه ها  در عین ضعف ِ جسمی ؛ حاصل " استحکام ِ ساخت ِ درونی" است
ساخت درونی  جامعه ای که محکم است ؛
از تهدیدها و کاستی ها غمی نیست
هرچقدر هم که بزرگ باشند...

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.