مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

کلاس تقویتی | درس یکم | اعتماد | بخش سوم

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1307

وبلایت
ویدئوهای کلاس تقویتی | درس یکم | اعتماد | بخش سوم صداهای کلاس تقویتی | درس یکم | اعتماد | بخش سوم تصاویر کلاس تقویتی | درس یکم | اعتماد | بخش سوم

کلاس تقویتی ، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته

ویدئوی  سومین بخش کلاس تقویتی با موضوع اعتماد

دوشنبه 28 آذر ماه 1397

 

متن و اجرا : مهندس مجتبی شیخ علی

sheikhali.ir

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.