مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

پوستر روز کتاب و کتابخوانی | این گوی و این فرهنگ

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1308

ویدئوهای پوستر روز کتاب و کتابخوانی | این گوی و این فرهنگ صداهای پوستر روز کتاب و کتابخوانی | این گوی و این فرهنگ تصاویر پوستر روز کتاب و کتابخوانی | این گوی و این فرهنگ

می گفت هر وقت کتابی را باز می کنم ، تو گویی پنجره ای رو به یک افق گسترده می گشایم. گاهی نسیمی می وزد و طراوتی روی پوست صورتم می لغزد. گاهی آفتابی روشن ، سایه ای تیره از من می سازد پشت سرم! و گاهی طوفانی به سمت من می آید و مرا در می نوردد، آنقدر که وقتی باد ها به آشیانه رسیدند ، من دیگر آن منِ سابق نیستم! می گفت من همیشه عاقل ترین شمعدانی هایم را برای این پنجره ها آماده میکنم.

می گفت هر وقت کتابی را باز می کنم ، تو گویی پنجره ای رو به یک افق گسترده می گشایم.
گاهی نسیمی می وزد و طراوتی روی پوست صورتم می لغزد.
 گاهی آفتابی روشن ، سایه ای تیره از من می سازد پشت سرم!
و گاهی طوفانی به سمت من می آید و مرا در می نوردد، آنقدر که وقتی باد ها به آشیانه رسیدند ، من دیگر آن منِ سابق نیستم!

می گفت من همیشه عاقل ترین شمعدانی هایم را برای این پنجره ها آماده می کنم.

حالا بگذریم؛
بهر حال ماه و ستاره ها می گویند هر سال 24 آبان ماه ، خورشیدِ روز کتاب و کتابخوانی طلوع می کند ( البته از سال 72 به بعد )
کتاب که حاوی و حامل فرهنگ یک مردم است تا همیشه.
و ما که ارادات داریم هم به کتاب  و هم به کتابخوان ها .
پس هم این روز را تبریک می گوییم ( روزتون مبارک😉 )  و هم به مناسبت ، چند جمله ای از بزرگی در راستای پاسداشت همین جناب کتاب را در ذیل ذکر می کنیم. شاید که به کار آید ...😊


📖 به بهانه ی اشتغال و کارهای روزمره از مطالعه غفلت نکنید


📖 کتابخوانی را جزء کارهای زندگی بدانید


📖بهای کتاب را جزئی از هزینه های ضروری زندگی بدانید


📖 جوان ها وقتی دور هم می نشینند و دو سه ساعت جلسه دارند ،قرار بگذارند که از این جلسه ، نیم ساعت کتاب بخوانند


📖 در تابستان ها که نوجوانان و جوانان محصل تعطیلند ، حتما کتاب بخوانند ، کتاب هایی را معیّن کنند بخوانند و تمام کنند


📖 با خود کتاب هایی همراه داشته باشید و از وقت های اضافه خود برای کتابخوانی استفاده کنید


📖 در صورت توان برای چاپ کتاب های خوب هزینه کنید و آن را به حساب صدقه جاریه بگذارید


📖 کتاب های خوبی که می خرید را پس از مطالعه به دوستان و فرزندانتان بدهید تا آنها هم بخوانند

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.