مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

حال خوب

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1294

ویدئوهای حال خوب صداهای حال خوب تصاویر حال خوب

صدایش گرم است سرمست می شوم از ردیف آوازش به یاد خاطرات گذشته ...

صدایش گرم است
سرمست می شوم از ردیف آوازش
به یاد خاطرات گذشته ...
حل می شود قند در استکان چایم
حالِ دلم خوب است وقتی قناری می خواند
قناری درد دارد
قناری قفس دارد
قناری جفت ندارد


گاهی دیگران را در شرایط سخت قرار می دهیم
تا خود آسوده باشیم ...

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.