مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

نیازمندی ها

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1305

ویدئوهای نیازمندی ها صداهای نیازمندی ها تصاویر نیازمندی ها

- به یک تکنسین کامپیوتر جهت تست نرم افزار نیازمندیم - به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا با ظاهری مناسب و مسلط به... - به چند کارگر ساده جهت کار در کافی شاپ... - به یک مدیر با سابقه جهت...

- به یک تکنسین کامپیوتر جهت تست نرم افزار نیازمندیم
- به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا با ظاهری مناسب و مسلط به...
- به چند کارگر ساده جهت کار در کافی شاپ...
- به یک مدیر با سابقه جهت...

کنار معدودی از درخواست ها،  درج شده:
تماس تا یک هفته


این روزها خیلی ها کار فرهنگی میکنند، خیلی ها فعالیت اقتصادی دارند
اما میان فعال و مجاهد...
مجاهد بودن کمی سخت است  گذر از روی مین های عادات و اخلاق ناپسند
تخریب باورها و تصورات غلط و نادرست
گذشتن از سلایق و دیدگاه های شخصی که گاه دست و پا گیر است
وقتی خوب میدانیم که اگر مجاهد بودیم حتی یک وجب از خاک فرهنگ و اقتصادمان به دست بیگانه نمی افتاد
که تا از میان این میدان مین معبری باز نشود ؛ خاکریزی فتح نخواهد شد...


بیش از دو دهه به 220هزار نفر مجاهد اقتصادی و فرهنگی جهت رضای خدا و اطاعت ولی امر نیازمندیم
و من... همچنان درگیر نیازمندی های منِ درونی خویشمپ ن : طبق آمار، تعداد شهدای هشت سال جنگ تحمیلی حدود ۲۲۰ هزار نفر بوده است

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.