مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

نامعادله های حل نشدنی

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1475

ویدئوهای نامعادله های حل نشدنی صداهای نامعادله های حل نشدنی تصاویر نامعادله های حل نشدنی

مردی قصد خودکشی داشت به بالای صخره بلندی رفت و طنابی به گردنش انداخت آن را به صخره بست،مقداری سم خورد و خود را آتش زد

مردی قصد خودکشی داشت
به بالای صخره بلندی رفت و طنابی به گردنش انداخت
آن را به صخره بست،مقداری سم خورد و خود را آتش زد
خود را پرت کردو در همان حال به سمت سر خود شلیک کرد...
تیر به خطارفت و  طناب را قطع کرد مرد که از حلق آویز شدن نجات یافت
به داخل آب افتاد و آتش خاموش شد و استفراغ سم را از بدن او دفع کرد.
ماهیگیری او را  دید و از آب زنده بیرون آورد.
مرد به بیمارستان  منتقل شد و در آنجا بعلت نبود امکانات درگذشت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ژان والژان:
مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و پانزده سال درآنجا نان مجانی خوردم..

بینوایان - ویکتور هوگو

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.