مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

ستون یا گلدان !!

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1293

ویدئوهای ستون یا گلدان !! صداهای ستون یا گلدان !! تصاویر ستون یا گلدان !!

گلدون سر طاقچه بخصوص اگه قیمتی باشه باید مواظبش باشی، خاکی نشه، نیفته بشکنه، شاید اگه نباشه اتفاق خاصی نیفته؛ ولی وختی هس، عزیز است و غنیمت، چشما بسمتش نگرانه، کارش صرفاً زیبا کردن خونس، اصطلاحاً دکوریه،

گلدونِ سر طاقچه بخصوص اگه قیمتی باشه
باید مواظبش باشی،
خاکی نشه،
نیفته بشکنه،                                                   
شاید اگه نباشه اتفاق خاصی نیفته؛
ولی وختی هس،
عزیز است و غنیمت،
چشما بسمتش نگرانه،
کارش صرفاً زیبا کردن خونس،
اصطلاحاً دکوریه،
خیلی نباید سمتش رفت،
بچه نباید بش دس بزنه،
جهت حفظ آبرو!
جهت کم نیاوردن!
و...
 
ستون امّا،
کار انجام میده،
باری به دوششه،
خونه رو نگه داشته،
خونه ای سر پاس که چارستونش سالمه،
شاید ستون اصن دیده نشه،
تازه شاید گاهی مزاحم بعضیام بشه،
ولی خونه بدون ستون معنی نداره،
بار و سنگینی سقفو تحمل میکنه،
تکیه گاه سقف بالا سره،
سقفی که خودش امنیت میده،
و...
و چه زیبا گفت :الصلاة عمود الدّین...
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.