مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

مکتب مصرف گرایی

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1094

ویدئوهای مکتب مصرف گرایی صداهای مکتب مصرف گرایی تصاویر مکتب مصرف گرایی

من مصرف میکنم، پس هستم !! بعدش سرطان میگیرم، میمیرم، پس نیستم!! بودن یا نبودن ؛ اصن مسئله این نیس ؛ مسئله مصرف کردن است !! با یکی از بزرگان مکتب مصرف گرایی بودیم که در باب ویژگی های این مکتب سخن می راند، بد جور!! چونانکه در نهایت بدین نتیجه رسیدیم: مصرف گرا باش تا با کلاس شوی!!! و چندی پیش یکی از خبرگزاری ها، در زندگی یکی از فرهیختگان این مکتب مترقی غور کرده بود؛در زندگی این فرهیخته 22 ساله نقطه عطفی وجود داشت به عرض و طول روزی 40 میلیون تومن پول توجیبی!!! اینجانب شخصاً فهمیدم جیب خوب هم بی تاثیر نیس. در مصرفیولوژی این مکتب میخانیم : مورد مصرف اصلا مهم نیس همیشه مصرف کننده باش هر روز بیشتر از دیروز مصرف بیشتر، زندگی زیباتر، رفاه بیشتر، تحویل گرفته شدگی بیشتر و سری تو سرا در آوردن بیشتر چرا که شما تا پول نداشته باشی، برا مصرفت پرداخ نمیکنی!!! یکی از نکات مثبت این مکتب این باشد که دیگر هیچ عقده فروخورده ای در دل هیچ مصرف زده ای باقی نمی ماند،و همین مهم میتواند از مراجعه فرد به روانشناس جلوگیری کرده و باعث بالارفتن ذخایر جیبی اش شود. هر کس گف مصرف بد است، دروغگوی متحجری بیش نیس و باید مسخره شود. و در پایان، مهمترین شعار تاکتیکی این مکتب این است: لطفاً به سرطان خود لبخند بزنید!!!

من مصرف میکنم، پس هستم !!
بعدش سرطان میگیرم، میمیرم، پس نیستم!!
بودن یا نبودن ؛ 
اصن مسئله این نیس ؛
مسئله مصرف کردن است !!
 
با یکی از بزرگان مکتب مصرف گرایی بودیم که در باب ویژگی های این مکتب سخن می راند، بد جور!!
چونانکه در نهایت بدین نتیجه رسیدیم:
مصرف گرا باش تا با کلاس شوی!!!
و چندی پیش یکی از خبرگزاری ها، در زندگی یکی از فرهیختگان این مکتب مترقی غور کرده بود؛در زندگی این فرهیخته 22 ساله نقطه عطفی وجود داشت به عرض و طول روزی 40 میلیون تومن پول توجیبی!!!
اینجانب شخصاً فهمیدم جیب خوب هم بی تاثیر نیس.
 
در مصرفیولوژی این مکتب میخانیم :
مورد مصرف اصلا مهم نیس 
همیشه مصرف کننده باش
هر روز بیشتر از دیروز 
مصرف بیشتر، زندگی زیباتر، رفاه بیشتر، 
تحویل گرفته شدگی بیشتر 
و سری تو سرا در آوردن بیشتر
 
چرا که شما تا پول نداشته باشی، برا مصرفت پرداخ نمیکنی!!!
یکی از نکات مثبت این مکتب این باشد که دیگر هیچ عقده فروخورده ای در دل هیچ مصرف زده ای باقی نمی ماند،و همین مهم میتواند از مراجعه فرد به روانشناس جلوگیری کرده و باعث بالارفتن ذخایر جیبی اش شود.
هر کس گف مصرف بد است،  دروغگوی متحجری بیش نیس و باید مسخره شود.
و در پایان، مهمترین شعار تاکتیکی این مکتب این است:
لطفاً به سرطان خود لبخند بزنید!!!
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.