مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

کمبود یک جنس

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1260

ویدئوهای کمبود یک جنس صداهای کمبود یک جنس تصاویر کمبود یک جنس

تلاش و حرکت فرهنگی از جمله آن حرکت هایی است که در بازار و کوچه و خانه و محیط کار ، خیلی زود و آسان کمبودش احساس نمی شود مثل کمبود یک جنس نیست که همان لحظه همه بفهمند که ما دچار اختلال شدیم ؛ در بلند مدت فهمیده خواهد شد بلند مدتی که امکان علاج را از ما خواهد ربود

تلاش و حرکت فرهنگی از جمله آن حرکت هایی است که در بازار و کوچه و خانه و محیط کار ، خیلی زود و آسان کمبودش احساس نمی شود . مثل کمبود یک جنس نیست که همان لحظه همه بفهمند که ما دچار اختلال شدیم ؛ در بلند مدت فهمیده خواهد شد  بلند مدتی که امکان علاج را از ما خواهد ربود

 

کتاب قرارگاه های فرهنگی 

 

صفحه ۲۳ انتشارات صهبا

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.