مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

فرهنگ جبهه

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1671

وبلایت
ویدئوهای فرهنگ جبهه صداهای فرهنگ جبهه تصاویر فرهنگ جبهه

فرهنگ جبهه ، یک دایره المعارف کامل است که بر مبنای ده ها هزار فیش ، گردآوری شده که مجموعه ای از اصطلاحات و تعابیر ، شعار ها و رجزها ، نام ها و نشانی ها ، شوخ طبعی ها ، کلمات قصار ، مکاتبات ، یادگار نوشته ها ، خلاقیت و بازی ها و اوقات فراغت رزمندگان در جبهه بررسی شده است

وقتی خاک کشوری مورد تجاوز قرار می گیرد ، اتفاقاتی می افتد که فهمش فقط برای آدمهای همان شرایط  ، قابل درک است

 

نسل های بعدی ، تنها تاثیر آن اتفاقات را در زندگی خود حس می کنند و تصاویری را که هر از چندی می بینند

اینکه بر مردان سرزمین ما در آن هشت سال ، چه رفت و در چه فضایی زندگی کردند و نفس کشیدند ، 

با مطالعه بیشتر قابل لمس می شود ؛ آشنایی با فرهنگ جبهه

 

 

 

 

 

فرهنگ جبهه  ، یک دایره المعارف کامل است که بر مبنای ده ها هزار فیش ، گردآوری شده که 

 

مجموعه ای از اصطلاحات و تعابیر ، شعار ها و رجزها ، نام ها و نشانی ها ، شوخ طبعی ها ، کلمات قصار ، مکاتبات ، یادگار نوشته ها ، خلاقیت و بازی ها و اوقاتفراغت رزمندگان در جبهه بررسی شده است

 

 

 

فرهنگ جبهه

 

سید مهدی فهیمی

انتشارات فرهنگ گستر  88812230

 

 
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.