مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

این سبک زندگی

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1641

ویدئوهای این سبک زندگی صداهای این سبک زندگی تصاویر این سبک زندگی

خسته ای ! تازه از سرکار برگشته ای به خانه بعد یک روز شلوغ و پر رفت و آمد ، حالا وقتی ست که می خواهی آرامش بگیری و راحت باشی اون شلوار تنگ و لباس های تقریبا رسمی رو به گوشه ای می اندازی یک دوش پنج دقیقه ای الان واقعا می چسبد بعدش هم یک شلوار پیژامه ی راحت و زیر پیراهنی ...

خسته ای ! تازه از سرکار برگشته ای به خانه
بعد یک روز شلوغ و پر رفت و آمد ، حالا وقتی ست که می خواهی آرامش بگیری و
راحت باشی
اون شلوار تنگ و لباس های تقریبا رسمی رو به گوشه ای می اندازی
یک دوش پنج دقیقه ای الان واقعا می چسبد
بعدش هم یک شلوار پیژامه ی راحت و زیر پیراهنی ...
موهایت را هم لازم نیست ژل بزنی ، حوله را می کشی سرت و جلوی تلویزیون ، روی مبل ولو می شوی
منتظر تا خانم خانه بیاید و بساط  شام و چای و میوه و ...
لبخند هم به لبش باشد و البته حرف زیادی هم نزند تا بتوانی اخبار و فوتبال ببینی و
احتمالا اظهار نظرهای سیاسی ت را بکنی
کم کم پلک هایت سنگین و سنگین تر می شود  
قبل از خواب البته شاید یه سری هم به کلش بزنی یا مختصر چتی با بر و بچ و بعد چند تا لایک و کپی پیست چند جوک با مزه ،می روی  یک راست به دنیای شیرین خواب تا دوباره صبح شود و روز از نو ، روزی از نو !

راستی صبح !
تا به حال به عطری که صبح ها می زنی و میروی سرکار ، فکر کردی !؟
که سهم خانمت از این بوی خوش همان اول صبح است که با طعم نان های بربری که خریده ای مخلوط می شود  و با صبحانه می خورد ؟!
بقیه ش می ماند برای محیط کارت تا شب که بیایی و دوشی بگیری و دیگر عطر بی عطر
سهم همسرت از آراستگی و مرتبی تو  همان مدت کوتاهی ست که داری صبحانه می خوری و خیلی وقت ها هم که نمی خوری !
و حالا تویی و روی خوشت برای محیط کار
اختلاط و  بگو بخند و خوش و بش هایت با همکاران
بیشتر اوقات صبحانه را هم با همان ها می خوری خوش به حال خانم همکار که از بند بند جزئیات زندگیش با خبری !
اما از درد دل همسرت بی خبر
خدا می داند !
احتمالاا برای او هم آقای همکاری هست که حرفهایش را بشنود و ...
ناراحتی چرا ؟!
این یک سبک زندگی ست ...
 

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.