مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

سوءتفاهمات بین فرهنگی

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1349

ویدئوهای سوءتفاهمات بین فرهنگی صداهای سوءتفاهمات بین فرهنگی تصاویر سوءتفاهمات بین فرهنگی

سه برداشت از سوء تفاهمات بین فرهنگی !! برداشت هایی که اگرچه بین ملیت هاست اما خوب که دقت کنیم در زندگی روزمره ما هم هست تنها روابط عوض می شود و گرنه مدل و چارچوب همان است :

سه برداشت از سوء تفاهمات بین فرهنگی !!
برداشت هایی که اگرچه بین ملیت هاست اما خوب که دقت کنیم در زندگی روزمره ما هم هست
تنها روابط عوض می شود و گرنه مدل و چارچوب  همان است :

برداشت اول

یک شرکت امریکایی قرارداد چند میلیون دلاری با شرکتی در عربستان سعودی بست
نماینده ای را به منظور امضای نهایی قرارداد راهی عربستان کرد
عرب ها با چند ساعت تاخیر آمدند و کاملا با منظور خاص از این تاخیر !
چیزی که برای امریکایی ها قابل فهم نبود ، پس توجه زیادی نکردند
نماینده امریکایی بعدها فهمید که شرکت عربستانی تمایلی به اجرای قرارداد نداشته است
اما برای رعایت ادب ، طبق قراری که بود قرارداد یاد شده را امضا کردند اما  قصد اجرا را نداشتند !!

( آمریکایی ها فرهنگ  رودرواسی را نمی فهمیدند ، آنها در ارتباط  رک و صریح هستند )

برداشت دوم

یک شرکت امریکایی در کشور پرو شعبه ی جدیدی ایجاد می کند
نیروی کار از اهالی بومی پرو انتخاب می شوند اما مذیر در ارتباط با کارمندانش دچار مشکل است
کارمندان او را فردی بدون احساس و غیر قابل اعتماد می دانند
مدیر در برقراری ارتباط با آنها ، فاصله می گرفت ،او متوجه نبود که در کشور پرو رسم بر این است که هنگام صحبت کردن در فاصله خیلی نزدیک با مخاطب قرار می گیرند
( گاهی اولین ارتباط و منشاء اختلاف ، زبان بدن است )


برداشت سوم

در بعضی از فرهنگ ها ، تصور غالب این است که محل کار هر فردی باید متناسب با  درجه و رتبه او باشد.
ژاپنی ها اما این گونه نیستند . مثلا یک مدیر ارشد ژاپنی مدیر دیگری را از ملیتی دیگر به دفتر کار خود دعوت کرد
مهمان که تا به حال میزبان را ندیده بود با دیدن ظاهر ساده ی دفتر کار که تجهیزات چندانی نداشت ،
تصور کرد که این فرد از کارمندان معمولی است پس احترام چندانی به او نگذاشت و این شد شروع و آغاز نامناسب برای ارتباطی که می توانست بسیار عمیق و سود آور باشد


برداشت های زیادی از این سوء تفاهمات بین ما هم هست ، کافیست شمارش کنیم
 

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.