مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

علی مع الحق و الحق و مع علی

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

2227

ویدئوهای علی مع الحق و الحق و مع علی صداهای علی مع الحق و الحق و مع علی تصاویر علی مع الحق و الحق و مع علی

ابن عساکر متوفای ۵۷۱ از ام سلمه نقل می کند که می گفت از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: «عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ وَلَنْ یَتَفَرَّقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ»

ابن عساکر متوفای ۵۷۱ از  ام سلمه نقل می کند
که می گفت از  رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود:
«عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ وَلَنْ یَتَفَرَّقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ»
علی با  حق و حق با علی است و هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند
تا در کنار  حوض کوثر بر من وارد خواهند شد.

کمی  تامل کنیم
هر جا که سخنی یا عملی بحق است یعنی علی همانجاست
یعنی می شود آنجا علی را دید
می شود او را  حس کرد
مراقب باشیم هر چیزی را حق نپنداریم!
 حرمت نگه داریم
هر چیزی را  همسنگ و  همطراز علی قرار ندهیم
اگر حقی را به خود  نزدیک می بینیم،
پس شاید آن علی اعلا ، آنقدر ها هم از ما  دورنباشد
شاید در چند قدمی ما
نزدیک و نزدیک تر...

 

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.