مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

پیر مرد

| شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1919

ویدئوهای پیر مرد صداهای پیر مرد تصاویر پیر مرد

تو هم روزی پیر می شوی اما من پیرتر از این نخواهم شد

تو هم روزی پیر می شوی

اما من پیرتر از این نخواهم شد

در لحظه ای از عمرم متوقف شدم

منتظرم بیایی و از برابر من بگذری ...

 

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.