مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

فرهنگ خرد شده

| شنبه | 1397/04/09 | 09:30 | شماره ی دوم

0

1881

وبلایت
ویدئوهای فرهنگ خرد شده صداهای فرهنگ خرد شده تصاویر فرهنگ خرد شده

گاهی رفتاری از یک قوم و قبیله می بینی که برایت دلیل و توجیه مشخصی ندارد ممکن است اصلا نپسندی یا با الگوهای ذهنی ات جور درنیاید اما عرف آن منطقه چیز دیگریست .... جالب اینکه گاهی مردم همان منطقه ،

 

 

 

 

 

گاهی رفتاری از یک قوم و قبیله می بینی که

برایت دلیل و توجیه مشخصی ندارد

ممکن است اصلا نپسندی یا با الگوهای ذهنی ات جور درنیاید

اما عرف  آن منطقه چیز دیگریست ....

 جالب اینکه گاهی مردم  همان منطقه ،

چنان  ریشه های قوی و غنی تاریخی دارند که از فهمیدنش  حس غرور میکنی ،

 انگار سالهاست که جزئی از تو هستند

خرده فرهنگ ها گرچه گاهی سبب اختلاف است اما 

در نهایت شناسنامه ای می شود برای  اعلام هستی و هویت یک ملت

برای حرکت رو به جلو

برای به پای هم پیر شدن ارکان یک تمدن

 خرده فرهنگ ها لازم نیست در هم حل شوند

چون برای ادامه حیات ، فقط همدلی لازم است

 

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.