مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

بازاریابی اسلامی

منصوره قاسمی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

2333

وبلایت
ویدئوهای  بازاریابی اسلامی صداهای  بازاریابی اسلامی تصاویر  بازاریابی اسلامی

آیا خوانندگانی که هنوز این کتاب را نخوانده اند ـ به ویژه جوانان مسلمان ـ می دانند که هزار سال پیش؛ ـ شمار کتاب‌های کتابخانۀ عمومی ری به ۱۰ هزار جلد می‌رسیده است؟

آیا خوانندگانی که هنوز این کتاب را نخوانده اند ـ به ویژه جوانان مسلمان ـ می دانند که هزار سال پیش؛
ـ شمار کتاب‌های کتابخانۀ عمومی ری به ۱۰ هزار جلد می‌رسیده است؟
 
ـ یا این که کتابخانه بصره به طالبان علم که در آنجا مطالعه می‌کردند حقوق و کمک هزینه می‌داده است؟
 
ـ یا این که در شهر بغداد بیش از یکصد کتابفروشی وجود داشته است؟
 
ـ یا این که به هنگام حملۀ مغولان به بغداد، آن شهر حدود چهل کتابخانۀ عمومی داشته است؟
 
ـ یا بزرگانی چون «صاحب بن عَبّاد»، عالم و وزیر شیعی، به قدر کتابخانه‌های اروپا کتاب داشته‌اند؟
 
ـ آیا خوانندگان می‌دانند که در آن زمان هیچ‌کس جرأت نداشت مال فراوان داشته باشد مگر آنکه با مال خود ادبیات و هنر را کمک کند؟
 
ـ یا این که مسلمین بودند که اصول رسم بر سطح کره را شناختند؟ ـ یا این که با آمیزش جبر و هندسه، اصول هندسه تحلیلی دکارت را به وجود آوردند؟
 
ـ یا این که توسط آنان در قرن دهم میلادی معادلۀ سرعت کشف شد؟
 
ـ یا این که مسلمین آغازگر علم جبر و دانش مثلّثات و وضع و کاربرد علامت صفر و نیز بسط ریاضیات و نقشۀ جهان بوده‌اند؟
 
نویسنده: دکتر باکر احمد السرحان
 
نشر : سیته
جهانی‌سازی اقتصاد با دیدگاه‌های اسلامی
145 صفحه
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.