مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

توجیهات دهان بند

| شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

2274

ویدئوهای توجیهات دهان بند صداهای توجیهات دهان بند تصاویر توجیهات دهان بند

خدا کند که همه چی رو به راه باشد اوضاع بر وفق مراد باشد ولی خب گاهی هم نمی باشد !! وقتی که نمی باشد

خدا کند که همه چی رو به راه باشد
اوضاع بر وفق مراد باشد
ولی خب گاهی هم نمی باشد !!
وقتی که نمی باشد ، هنر آن است که اوضاع را مدیریت کنی
نه اینکه فکر کنی ، برای یافتن دهان بندترین توجیهات!!
باید از مسئله ، عبور کرد نه فرار!!
بهترین مدیران جهان ، مدیرانی هستند که از پس بحران برمی آیند
توان ایستادگی و حفظ تمرکز در شرایط سخت را دارند
در شرایط سخت ، با شرایط سخت روبرو می شوند
شب مسابقه مصدوم نمی شوند !!
یاد اردوهای نرفته نمی افتند !!
یاد کیلوهایی که کم کرده اند نمی افتند !!
فقط به فکر عبور از بحران هستند 
اوضاع اگر قرار بود همیشه بر وفق مراد باشد که ...
 
شاید یکی از دلایل درجا زدن های ما ، 
مهارت و توانایی خیره کننده در تولید و انتشار توجیهات دهان بند است 
که خیلی سریع تر مسئله را حل می کند
برای خودمان و دیگران...
 
این متتن را در بخش صوت بشنوید...
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.