مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

شانه های خاکی

| شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

2010

ویدئوهای شانه های خاکی صداهای شانه های خاکی تصاویر شانه های خاکی

فکر میکنیم دستمان خالیست !! با دنیایی از معظل مشکل ... بحران ... مساله ... همه چیز داریم جز راه حل جز راهکار !!

فکر میکنیم دستمان خالیست !!
با دنیایی از معظل
مشکل ...
بحران ...
مساله ...
همه چیز داریم جز راه حل
جز راهکار !!
 
اما یادمان که هست ، 
حتی اگر هیچ چیز نداشته باشیم، 
محک تجربه ی مان بوده و هست .
بیش از هفت هزار سال سابقه ی تمدن
 
سرشاریم ؛
از علم ، مهارت های عمیق و مشکل گشای پیشینیان
گرد و غبارش را  که بزداییم
دستمان پر می شود 
 
برای حالی که هست و آینده ای که می آید ؛
 ما همه چیز داریم  
 
تنها  آب و جاروی کوچه های تاریخ  لازم است 
که تمدن غرب  هم بر شانه های خاکی ما ایستاده.
 
 این متن را در بخش صوت بشنوید...
0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.