مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

سنگ دیگری را به سینه زدن

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1624

ویدئوهای سنگ دیگری را به سینه زدن صداهای سنگ دیگری را به سینه زدن تصاویر سنگ دیگری را به سینه زدن

ورزش باستانی و زورخانه ای، از سنّت های ایرانیان است؛ وسایلی مثل میل، کباده، تخته شنا، سنگ و... از ابزار این ورزش قدیمی است

ورزش باستانی و زورخانه ای، از سنّت های ایرانیان است؛
وسایلی مثل میل، کباده،  تخته شنا،  سنگ و...
از ابزار این ورزش قدیمی است.

سنگ اما ویژگی خاصی دارد و آن اینکه هر کس،

سنگ متناسب با وزن و توان خود را بلند می کند و به روی سینه میکشد.

و گاهی برخی برای قدرت نمایی،  سنگ افراد از خود توانمند تر را به سینه می زدند!!

و این ریشه ی اصطلاح

" سنگ دیگری را به سینه زدن" است...

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.