مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

سنگ ها را واکندن

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1527

ویدئوهای سنگ ها را واکندن صداهای سنگ ها را واکندن تصاویر سنگ ها را واکندن

ترازو یکی از قدیمی‌ترین ابزارهاست که حتی تصاویرش را در مقبره‌های فراعنه مصر، می توان دید یعنی حدود پنج هزار سال قبل از میلاد از قدیم ترازو بود اما نبود واحد سنجش مشترک ، همیشه مشکل ساز بود بین مردم ، اختلاف می شد ، وقتی از شهری با شهر دیگر خرید و فروش می کردند گاهی هم وزن از سنگ ها به خاطر سائیدگی ، کم می شد

ترازو یکی از قدیمی‌ترین ابزارهاست
که حتی تصاویرش را در مقبره‌های فراعنه مصر، می توان دید
یعنی حدود پنج هزار سال قبل از میلاد
از قدیم ترازو بود اما نبود واحد سنجش مشترک ، همیشه مشکل ساز بود
بین مردم ، اختلاف می شد ، وقتی از شهری با شهر دیگر خرید و فروش می کردند
گاهی هم وزن از سنگ ها به  خاطر سائیدگی ، کم می شد
معمولا خریداران با خود سنگی داشتند و اجناس را با سنگ  خود می کشیدند
به خاطر همین بین مشتری و خریدار دعوا بیشتر اوقات دعوا بود
در چنین مواقعی طرفین به اماکن رسمی مراجعه می کردند و جنس مورد اختلاف را با سنگ معتبر می سنجیدند و اختلاف آن‌ها برطرف می شد
که در عرف به این عمل «سنگ ها را واکندن» می گفتند.

آدمهای امروز برای خرید و فروش ، سنگ و ترازو  ندارند
اما هنوز هم  برای دوری از اختلاف ؛ سنگ هایشان را وا می کنند

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.