مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

وقتی که راه نمی روی

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1632

ویدئوهای وقتی که راه نمی روی صداهای وقتی که راه نمی روی تصاویر وقتی که راه نمی روی

وقتی که راه نمی روی ، نمی دوی ، زمین هم نمی خوری و این زمین نخوردن محصول سکون است نه مهارت .

وقتی که راه نمی روی ، نمی دوی ، زمین هم نمی خوری
و این " زمین نخوردن " محصول سکون است
نه مهارت .
وقتی که تصمیم نمی گیری ، کاری نمی کنی ،
اشتباه هم نمی کنی و این اشتباه نکردن ،
محصول انفعال است نه انتخاب ...

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را برخود ببندی
و فقط پرهیز کنی ،
خوب بودن در انتخاب های ماست که معنا پیدا می کند و شکل می گیرد .

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.