مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

طراح درون

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1853

ویدئوهای طراح درون صداهای طراح درون تصاویر طراح درون

خیلی از آدم ها شیفته ی تغییرند فرصت پیدا کنند هرچیزی را جابه جا می کنند از وسایل شخصی گرفته تا فضای اتاق و تغییر دکوراسیون

خیلی از آدم ها شیفته ی تغییرند
فرصت پیدا کنند هرچیزی را جابه جا می کنند
از وسایل شخصی گرفته تا فضای اتاق و تغییر دکوراسیون

الزاما نتیجه ، همیشه هم مطلوب نیست
گاهی وسیله ای را جایی می گذارند که نباید
بعضی آدمها اما تخصص شان این است ؛
طراح داخلی اند ؛چینش ها را بر هم می زنند ، دوباره می چینند
کهنه ها را نو نما می کنند ،بازسازی خلاقانه و به جا
با ترکیب رنگ  و نور پردازی درست
و البته  بر اساس اصول و قواعد

آدم های اخلاق مدار هم ، معمارند ؛ معمار درون
خانه ی روح خود و اطرافیان  را هر روز متحول می کنند
تغییر می دهند ،اصلاح می کنند
به بهترین شکل ،به ایده آل ترین و کامل ترین
بر اساس دستور نقشه ی دین
از حوالی شان  هم که رد شوی ، پیداست
او یک اخلاق مدار است

یک " طراح درون "

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.