مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

فشار نون

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

998

ویدئوهای فشار نون صداهای فشار نون تصاویر فشار نون

وظیفه ی نون همیشه سیر کردن شکم نیست اساسا این روزا ، نون فقط اون ورقه ی 80 - 70 سانتی ساخته شده از گندم و جوش شیرین نیس می دونید نون در آوردن سخته

وظیفه ی نون همیشه سیر کردن شکم نیست
اساسا این روزا ، نون فقط اون ورقه ی  80 - 70 سانتی ساخته شده از گندم و جوش شیرین نیس می دونید
نون در آوردن سخته
این روزا باید بیشتر کار کنی ، کمتر تفریح
بیشتر کار کنی ، کمتر استراحت
بیشتر کار کنی ، کمتر در کنار خانواده باشی
و بیشتر و بیشتر و بیشتر کار کنی تا نونی به کف آری
و سر سفره گذاری
و به در و دیوار خونه ت بکوبی و زیر پات بندازی
و به عنوان مرکب ازش استفاده کنی و ...
و کلّا باید نونت به چشم دیگران بیاد
این نون باید مورد کیف و حال چشم دیگران قرار بگیره تا آروم شیم و تاثیر مثبت بگیریم
از نظر دانشمندان قرن جدید ،
به این اثر می گویند فشار نون

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.