مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

عصا

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1834

ویدئوهای عصا صداهای عصا تصاویر عصا

مجلس میهمانی بود پیرمرد از جایش برخاست تا به بیرون برود اماوقتی که بلند شد،عصای خویش را برعکس بر زمین نهاد

مجلس میهمانی بود
پیر مرد از جایش برخاست تا به بیرون برود
اماوقتی که بلند شد،عصای خویش را بر عکس بر زمین نهاد
و چون دسته عصا بر زمین بود،تعادل کامل نداشت
دیگران فکر کردند که او چون پیر شده،
دیگر حواس خویش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را برعکس بر زمین نهاده
به همین خاطر صاحبخانه با حالتی که خالی از تمسخر نبود به وی گفت:
پس چرا عصایت را برعکس گرفته ای؟!
پیرمرد آرام و متین پاسخ داد:
زیرا انتهایش خاکی است،

می خواهم فرش خانه تان خاکی نشود...

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.