مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

برگ های کینه

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1582

ویدئوهای برگ های کینه صداهای برگ های کینه تصاویر برگ های کینه

کنایه می زند مسخره می کند به دیگران نگاه می کند ؛ اما با چشم تحقیر کافیست چند دقیقه کنارش بنشینی ... دلت می گیرد .

کنایه می زند
مسخره می کند
به دیگران نگاه می کند ؛
اما با چشم تحقیر
کافیست چند دقیقه کنارش بنشینی ...
دلت می گیرد .         

روانشناسان می گویند : رفتارهای نامتعارفی از این دست
حاصل انباشته شدن کینه و نفرت در قلب آدمهاست ؛
نوعی انقام جویی از "دیگری "
به تلافیِ رفتارهای تحقیر آمیز "دیگران "

می خواهم برگ های زرد کینه  را از دریچه ی  قلبم کنار بزنم
تا صدای پای آب بپیچد
در کوچه پس کوچه های دلم  ؛
می خواهم "دیگری "
 انتقام جویِ رفتار من نباشد ...

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.