مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

قصه پریا

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1926

ویدئوهای قصه پریا صداهای قصه پریا تصاویر قصه پریا

رویا های من ، همان بهشتی است که توانسته ام برای خود تصور کنم رنگ های رویاهای من ، رنگ های جذابی است که از کودکی تا کنون یاد آور امّید و آرام بخش دلهره هایم بوده از کودکی یاد گرفته ام برای هر نیک و بدی ، یک رویا بسازم

رویا های من ، همان بهشتی است که توانسته ام برای خود تصور کنم

رنگ های رویاهای من ، رنگ های جذابی است که از کودکی تا کنون یاد آور امّید و آرام بخش دلهره هایم  بوده

از کودکی یاد گرفته ام برای هر نیک و بدی ، یک رویا بسازم

گذشته از حادث شدن یا نشدنش

دنیایی بسازم، همانگونه که دلم می خواهد

مردمانش، خانه هایش، شهرهایش، لباس هایش غذاهایش و ...

بر وفق مراد من باشد!!

آموخته ام دیگران را در این دنیا ، آنطور که دوست دارم تصور کنم 

حتی برای دقایقی کوتاه

اگر دنیا از مسیر رویا ها بگذرد ، بی شک زیباتر خواهد بود

 

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.