مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

سینمای ما ریتینگ ندارد

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

1

1638

ویدئوهای سینمای ما ریتینگ ندارد صداهای سینمای ما ریتینگ ندارد تصاویر سینمای ما ریتینگ ندارد

امریکایی ها از سال 1907 قانون ریتینگ یا درجه بندی فیلم را اعمال کرده اند خانواده ها هرفیلمی با هر دیالوگی را نمی بینند خشونت مواد مخدر حرف های رکیک و صحنه های نامناسب هر اندازه که باشد ؛ فیلم ریتینگ می شود

روی بسته ی چیپس و پفک نوشته مصرف برای کودکان زیر دو سال ممنوع است
به دیدار یک دوست که می رویم با جعبه ای شیرینی ؛  تازه بودنش برایمان مهم است که مبادا آبرویمان برود  
از اندازه بودن کفش و لباس تا مطمئن نشویم پولی به فروشنده پرداخت نمی کنیم
اما بلیط سینما را میخریم
فیلم را می خریم
بدون آنکه بدانیم محتوایش چیست
گواهی کیفیت هم که ندارد
درجه بندی هم که ندارد
با چیپس و پفک می نشینیم
کوچک و بزرگ
احتمالا قرار است تفریحمان سالم هم باشد
فیلم مستهجن ماهواره هم  نیست
اکران شده ی سینمای فجر است...

امریکایی ها  از سال 1907 قانون ریتینگ یا درجه بندی فیلم  را اعمال کرده اند
خانواده ها هرفیلمی با هر دیالوگی را نمی بینند
خشونت
مواد مخدر
حرف های رکیک و صحنه های نامناسب
هر اندازه که باشد  ؛  فیلم ریتینگ می شود
سینمای هیچ کجای دنیا به بی در و پیکری سینمای ما نیست
چون ما از زباله هم فیلم  دربیاید باید حمایت و مصرف  کنیم

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.