مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

خیابان مال من است؟

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1901

ویدئوهای خیابان مال من است؟ صداهای خیابان مال من است؟ تصاویر خیابان مال من است؟

چرا نمی توانیم بین خطوط حرکت کنیم ؟! به گواهی تاریخ ، ما ایرانی ها ، آدم های با فرهنگ و متمدنی هستیم پس چرا به واژه ی نظم که می رسیم همه چیز ، یکباره زیر و رو می شود خارج از چارچوب علاقه مند به دور زدن

چرا نمی توانیم  بین خطوط  حرکت کنیم ؟!
به گواهی تاریخ ،  ما ایرانی ها ،  آدم های با فرهنگ و متمدنی هستیم
پس  چرا به واژه ی نظم که می رسیم همه چیز ، یکباره زیر و رو می شود
"خارج از چارچوب "
"علاقه مند به دور زدن "
فرق ما با یک شهروند  مثلا آلمانی  چیست؟
چرا حرکت بین خطوط ، این قدر برای ما سخت است ؟!
رفتار انسانها  ، ویترینی  از باورها و عقاید آنهاست
بیایید به قرن 16 میلادی  برگردیم
زمانی که  گروهی از مسیحیان – پروتستان ها – علیه فضای موجود کلیسا برخاستند
اعتقادشان این بود که برای  ایجاد تمایز از سایرین باید ثروت زیادی داشته باشیم
پس با یک روش قانون مند و کاملا منظم شروع به کار کردند
چیزی نگذشت که اکثر صاحبان صنایع و بنگاه ها ؛ پروتستان  بودند
کار می کردند در کنار دوری از هر گونه خوشگذارانی دنیایی
به مرور ، وقتی سرمایه ی انباشته فراوانی پیدا کردند ؛ اعتقاد مذهبی هم رنگ باخت
آنچه ماند ؛ قوانین و نظمی بود که تا عصر حاضر در جوامع اروپایی شاهد آن هستیم
در واقع  ،نظم ، احترام به قانون  و شیوه ی سیستماتیک در زندگی  یک شهروند آلمانی ؛
میراثی است که از پدران خود به ارث برده است
چیزی که رعایتش برای ما ایرانی ها کار چندان آسانی نیست
نیاز به فرهنگ سازی دارد

" بین خطوط برانید "

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.