مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

سونگی داغ

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1827

ویدئوهای سونگی داغ صداهای سونگی داغ تصاویر سونگی داغ

موسیقی محلی برگ های هویت یک سرزمین است سرزمینی که سراسر ، سرای من است...

موسیقی محلی
برگ های هویت یک سرزمین است
سرزمینی که سراسر ، سرای من است...


سونگی داغ ! ای محبوب من!
کمرگاهت را درختان دغدان پوشانده اند
و ایل های یموت و گوکلان، دشمنانت را به خاک سیاه نشانده اند
گذرگاه های بی شمار در توست و " قزل بایر" دل انگیز و گله گله دامها
که از چشمه های خنکت آب می نوشند
چه علف های رنگارنگ و زیبایی در تو روییده
و چه دره ها که از ایلی به ایل دیگر می رسند
و چه کاروان های صف کشیده ی بی انتهایی
که از جاده ی " نای با دای" می گذرند
برای ییلاق سوی " اویلوق" سرازیر می شویم
با اسب هایمان می تازیم به خلعت هایمان می نازیم
و آنگاه که در " کورایت" خرمن ها انباشته می شوند
سفره هایت پر نان می شود
اما مختوقلی ، دورانی است که از تو دور است
وقتی از ایل خود جدا می شود روزگارش چگونه خواهد گذشت؟

 

موسیقی محلی ترکمنی
سونگی داغ

 

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.