مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

انسانم آرزوست

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1404

ویدئوهای انسانم آرزوست صداهای انسانم آرزوست تصاویر انسانم آرزوست

یک تیم بسکتبال را فرض کنیم؛ بازیکنانش فیزیک مناسبی ندارند، به سختی در زمین خودی جابه جا می شوند چه رسد به زمین حریف به ریباند و جامپ شات ...

یک تیم بسکتبال را فرض کنیم؛
بازیکنانش فیزیک مناسبی ندارند،
به سختی  در زمین خودی جابه جا می شوند
چه رسد به زمین حریف  
 به ریباند و جامپ شات ...

بهترین مربی  لیگ های معتبر دنیا هم که بیاید ،  با انبوهی از تجربه
و بهره گیری از سیستم های علمی و امکانات و ...
باز هم ، نتیجه مطلوبی به دست نمی آید
مشکل از  اندام و قدو قواره ی بازیکنان  است
قد و بالای نامتناسب

نظام اجتماعی اسلامی ، برپایه ی ساخت  انسان فرهنگی است ؛

نیازهای مادی و اقتصادی به عنوان بعدی از وجود انسان  همه متاثر از تربیت  است
اگر از گوشه و کنار حرف هایی هست یا کاستی هایی اذیتمان می کند  
کاملا طبیعی است
این مدل جواب نمی دهد!!
چون ، انسان نداریم !!

" انسان تربیت یافته ی فرهنگی "
بر اساس مبانی اسلامی

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.