مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

پیاز از ما ، مدال از شما

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1918

ویدئوهای پیاز از ما ، مدال از شما صداهای پیاز از ما ، مدال از شما تصاویر پیاز از ما ، مدال از شما

تا همین چندی قبل غصه می خوردیم که اسپانیا و امارات ، زعفران ما را فله می خرند بسته بندی می کنند و با بازاریابی قوی که دارند بین کشورهای جهان توزیع می کنند آمارها عدد 85 درصد را نشان می داد ؛ 85 درصد زعفران ایران ، بی نام و نشان در بازارهای جهان بماند که با وجود مصرف قابل توجه این گیاه خوش رنگ و بو در غذاهای ایرانی و نذری ها و ... برای خودمان هم یک ماده غذایی گران است و زعفران کار ایرانی ، پیازهای زعفران را در دل شنی خاک باید بکارد و با زحمت پرچم ها را دسته کند و برای فروشش التماس این و آن را کند که به قیمت چندین برابر زیر قیمت ، مافیای فله ای زعفران بخرد و بدهد به دست اماراتی ها بگذریم از نانوایی هایی که کاملا بی ربط زعفران می فروشند در کنار نان

تا همین چندی قبل غصه می خوردیم که اسپانیا و امارات ، زعفران ما را فله می خرند ، بسته بندی می کنند و با بازاریابی قوی که دارند بین کشورهای جهان توزیع می کنند
آمارها عدد 85 درصد را نشان می داد ؛ 85 درصد زعفران ایران ، بی نام و نشان در بازارهای جهان.
بماند که با وجود مصرف قابل توجه این گیاه خوش رنگ و بو در غذاهای ایرانی و نذری ها و ...
برای خودمان هم یک ماده غذایی گران است و  زعفران کار ایرانی ، پیازهای زعفران را در دل شنی خاک باید بکارد  و با زحمت پرچم ها را دسته کند و برای فروشش
التماس این و آن را کند که به قیمت چندین برابر زیر قیمت ، مافیای فله ای زعفران بخرد و بدهد به دست اماراتی ها
بگذریم از نانوایی هایی که کاملا بی ربط زعفران می فروشند در کنار نان و نیز از تقلب هایی که می شود و انواع و اقسام رنگ ها و رشته های شبیه زعفران را می دهند به خوردمان.

چند روز پیش در یکی از سایت های صنایع غذایی خواندم برای سومین بار زعفران افغانستان ، جایزه ی بین المللی زعفران جهان را به دست آورد !!!
به قول خودشان مدال بلورین و تصدیق نامه ی  سه ستاره طلایی عالی ترین ذائقه و کیفیت  در بین 1200 نوع ماده ی غدایی.
به یادم افتاد که همان سالها خبرش از گوشه و کنار می آمد که برادران  افغان ،پیازهای زعفران را از اینجا بار قاطر می کنند و روان می شوند به آن سوی مرز اما فکرش را نمی کردیم که به این زودی جایزه هم بگیرند آن هم برای سومین بار

ما بیداریم ؟
خوابیم ؟
یا شاید زیادتر از حد بخشنده و مهربانیم

وزیر زراعت ، آبیاری و مالداری افغانستان، این موفقیت را مدیون همت دهقانان افغان دانسته است تازه برنامه صد روزه هم دارند برای رشد و تقویت زراعتشان

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.