مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

تفاوت ملّی

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

1154

ویدئوهای تفاوت ملّی صداهای تفاوت ملّی تصاویر تفاوت ملّی

هرچقدر تکنولوژی و ماشین جای ما آدم ها را بگیرد باز هم به نیروی کار نیاز است انسان ها با رفتارها و نگرش های خاصشان ، هر کجای دنیا که باشند ، موقع کار کردن ، ویژگی های خاص خود را دارند مثلا

هرچقدر تکنولوژی  و ماشین جای ما آدم ها را بگیرد باز هم به نیروی کار نیاز است
انسان ها با رفتارها و نگرش های خاصشان ، هر کجای دنیا که باشند ، موقع کار کردن ، ویژگی های خاص خود را دارند مثلا

نیروی کار آمریکایی :

تنها کار می کند ، سعی می کنند مسائل را طبق دستور العمل های موجود حل کند در کارها فرد را مسئول می داند ، سعی می کند از تضاد و تعارض پرهیز کند ، به سلسله مراتب اختیارات توجه دارد ، محتاط است و از ریسک کردن اجتناب می  کند

در مقابل ژاپنی ها در کار :

به صورت گروهی کار می کنند ، برای حل مسائل ، ابتکار عمل به خرج می دهند ، از تنهایی اجتناب می کنند و گروه را معرف خود می دانند ، همین طور به مسئولیت گروهی اعتقاد دارند ، از تضاد و تفاوت ها استقبال می کنند ، غیر رسمی و رو راست هستند  خطر پذیرند

فرهنگ کار در امریکا بر اساس فرد شکل گرفته و در ژاپن بر اساس جامعه و گروه کارکنان امریکایی دوست دارند عملکردشان ، کاملا شخصی ارزیابی شود به همین خاطر است که کارمند یه بخش گاهی تحمل همکار خود را ندارد
فرهنگ کارکنان ما چطور است ؟
ژاپنی یا آمریکایی؟

 

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.