مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

سر مقاله

رویدادهای فرهنگی

1397/07/23

رونمایی کتاب داش‌آکل منظوم

روزنامه اطلاعات، بخش فرهنگی-هنری ،دوشنبه 23 مهر 1397

 

داش‌آکل داستان کوتاهی از صادق هدایت است که این ‌بار توسط محمد طاهری به صورت یکصد وچهارده دو بیتی ارائه می‌شود.

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.